شرایط پذیرش دانشجویان بین الملل دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
6/11/2023 10:55:41 AM | 1006

پذیرش دانشجوی بین الملل در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در مقاطع و رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه به چهار روش زیر امکانپذیر است

1- بورس دولت جمهوری اسلامی ایران

 این نوع بورس شامل داوطلبانی می شود که ضمن دارا بودن شرایط مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پرونده آنان در شورای بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و پس از پذیرش، با نامه وزارت علوم برای ادامه تحصیل به دانشگاه معرفی می گردند. بورس دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول بورس (الف) و بورس (ب) است که در بورس الف، داوطلب در مدت مجاز تحصیل خود، عالوه بر تحصیل رایگان، از تسهیلاتی نظیر کمک هزینه تحصیلی نیز برخوردار خواهد شد و در بورس ب، تحصیل به صورت رایگان و بدون دریافت کمک هزینه تحصیلی است.

 تبصره1: بر اساس آیین نامه پذیرش دانشجویان بورسیه وزارت علوم، حداقل معدل مطلوب برای پذیرش بورسیه فوق در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 14 و دکترا 16 است که اولویت پذیرش به تناسب سهمیه و ظرفیت هر کشور انجام می شود.

تبصره2 : شرایط سنی استفاده از بورس تحصیلی فوق به شرح زیر است: برای مقاطع کارشناسی 22 سال، کارشناسی ارشد 26 سال و دکترا 31 سال می باشد. برای متقاضیانی که تازه فارغ التحصیل شده باشند، شرط سنی لحاظ نمی گردد.

 

2-آزمون سراسری

در این نوع پذیرش، تحصیل اتباع غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط و مقررات وزارت کشور که در دفترچه راهنمای آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور درج می گردد، امکانپذیر می باشد و پذیرفته شدگان بین الملل مشمول پرداخت شهریه نوبت دوم (شبانه)می شوند.

3-بورس دانشگاه

هر ساله علاوه بر پذیرش وزارت علوم، در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل تعدادی از داوطلبان غیرایرانی را نیز بر اساس شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین الملل دانشگاه و به روش های زیر پذیرش می کند:

 الف ـ بورس کامل: این نوع بورس به متقاضیانی که حداقل معدل آخرین مدرک تحصیلی معتبر آنها به شرح زیر باشد، بر اساس سهمیه هر کشور و ظرفیت هر رشته اعطاء می شود و معاف از پرداخت شهریه آموزشی و رفاهی (تحصیل رایگان) است:

حداقل معدل دیپلم و پیش دانشگاهی (برای تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی 18 )

حداقل معدل کارشناسی (برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 17 )

 ب ـ بورس آموزشی: این نوع بورس به متقاضیانی که حداقل معدل آخرین مدرک تحصیلی معتبر آنها به شرح زیر باشد، بر اساس سهمیه هر کشور و ظرفیت هر رشته اعطاء می شود و به صورت معاف از پرداخت فقط شهریه آموزشی است و دانشجو در صورت استفاده از خدمات رفاهی(خوابگاه) ملزم به پرداخت شهریه رفاهی می باشد.

 حداقل معدل دیپلم و پیش دانشگاهی ( برای تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی17)

 حداقل معدل کارشناسی (برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 16 )

4-غیربورسیه (آزاد با هزینه شخصی)

متقاضیانی که تمایل به ادامه تحصیل به صورت آزاد و با هزینه شخصی دارند، بر اساس شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین الملل دانشگاه مشمول این نوع پذیرش می شوند و برای هر نیمسال تحصیلی ملزم به پرداخت شهریه های آموزشی و رفاهی طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه می گردند. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش شهریه های تحصیلی مراجعه نمایید.

 تبصره 3:حداقل معدل مطلوب برای پذیرش غیربورسیه در مقاطع کاردانی 12، کارشناسی 13، کارشناسی ارشد 15 است.

شرایط پذیرش دانشجویان غیر بورسیه

 • دارا بودن تابعیت غیرایرانی.
 • نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل و نداشتن ممنوعیت اقامت در ایران.
 • داشتن سلامت روح و روان.
 • دارا بودن حداقل گواهی معادل پایان یکی از دوره های تحصیلی رایج در ایران نظیر: متوسطه + پیش دانشگاهی )12سال تحصیالت رسمی( کارشناسی و کارشناسی ارشد، به ترتیب برای ورود به دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا)
 • متعهد بودن به رعایت معیار ها و ضوابط آموزشی، دانشجویی و انضباطی دانشگاه. 6
 • پرداخت هزینه کارشناسی و بررسی مدارک جهت تشکیل پرونده (ویژه متقاضیان تحصیل به صورت غیربورسیه)
 • دارا بودن گواهی موفقیت در دوره های آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه (ویژه فارغ التحصیلان مراکز آموزشی غیرایرانی) به زبان فارسی است،

تبصره5 : با توجه به اینکه آموزش در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل به زبان فارسی می باشد.  داوطلبان غیرایرانی که به زبان فارسی آشنا نیستند، پس از پذیرش قطعی، به مرکز آموزش زبان فارسی جهت گذراندن دوره های آموزشی زبان فارسی معرفی می شوند.

مدارک لازم برای پذیرش دانشجویان غیر بورسیه

 متقاضیان غیرایرانی تحصیل در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل ضمن مراجعه به سامانه پذیرش الکترونیکی دانشجویان بین الملل دانشگاه و ثبت درخواست پذیرش خود در سامانه، ملزم به ارائه مدارک زیر هستند. بدیهی است ارائه اصل تأیید شده مدارک، هنگام نامنویسی قطعی، الزامی است.

 • کپی آخرین مدرک تحصیلی

تبصره6 :داوطلبان غیر ایرانی متقاضی دوره کاردانی و کارشناسی که از مراکز آموزشی ایران فارغ التحصیل شده اند، لازم است مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی خود را ارائه نمایند.

 • کپی ریز نمرات

تبصره7 :مدارک تحصیلی شامل دانشنامه و ریز نمرات داوطلبانی که از مراکز آموزشی غیرایرانی دانش آموخته شده اند، باید به تأیید نمایندگیهای سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع داوطلبان رسیده باشد.

 • کپی گذرنامه یا کارت اقامتی معتبر.
 • توصیه نامه های علمی از دو استاد آخرین مقطع تحصیلی (ویژه متقاضیان مقاطع کارشناسی ارشد)
 • گواهی پزشکی صحت سلامت از بیماریهای عفونی و واگیردار شامل ایدز، هپاتیت و عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • عکس4*3
 • رسید بانکی مبلغ واریز شده به حساب دانشگاه بابت هزینه کارشناسی و بررسی مدارک بر حسب نوع مقطع تحصیلی مورد درخواست )ویژه متقاضیان تحصیل به صورت غیربورسیه)
 • طبق جدول زیر:

مقطع تحصیلی مورد درخواست

مبلغ به ریال

کاردانی

000/300

کارشناسی

000/300

کارشناسی ارشد

000/500

 

تبصره 8 : هزینه کارشناسی و بررسی مدارک ذکر شده در جدول فوق، باید به یکی از شماره حساب های زیر واریز شود:

شماره حساب .......................بانک .............)قابل واریز در همه شعب بانک .......( به نام درآمدهای اختصاصی دفتر همکار ی های علمی بین المللی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

تبصره 9 : در صورت عدم امکان واریز هزینه کارشناسی و بررسی مدارک برای داوطلبان مقیم خارج از کشور، هزینه مذکور پس از ورود به ایران از داوطلب اخذ خواهد شد.

 تبصره 10: مبلغ پرداخت شده بابت هزینه کارشناسی و بررسی مدارک غیر قابل استرداد است.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبگاه پذیرش دانشجویان غیرایرانی دانشگاه به آدرس 00000000مراجعه نمایند.