معرفی مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی
6/11/2023 11:03:23 AM | 867

 

 دکتر حسین عزیزی

تلفن: داخلی 115 ----  5- 44153452

پست الکترونیکی: h.azizi@ausmt.ac.ir

شرح وظایف:

دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه به عنوان نهادی تسهیل گر به منظور تحقق اهداف و اعتلای دانشگاه در سطح ملی، بین المللی و خاصه جهان اسلام فعالیت می کند. از این رو این دفتر در تلاش است تا با حضور مؤثر در سازمان های بین المللی، مشارکت در فرایندهای توسعه علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی، بین المللی دامنه مراودات علمی با مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور را توسعه دهد و همچنین زمینه تبادل اندیشه و آرا میان استادان و پژوهشگران این دانشگاه و مؤسسات همتای داخل و خارج از کشور را فراهم سازد. فعالیت در اتحادیه های دانشگاهی بین المللی یکی از فعالیت های مدیریت همکاری های علمی و بین المللی است. معتقد هستیم دانشگاه ها می توانند با بهره گیری از خرد دانشگاهی توسعه علم و فناوری را با مصالح و منافع ملی گره بزنند.

امضای یادداشت تفاهم همکاری با دانشگاه های متعدد دنیا و برقراری ارتباطات علمی با دانشگاه های معتبر دنیا از شرق دور تا اروپا یکی دیگر از فعالیت­های مدیریت همکاری های علمی و بین المللی است. تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی، انتقال تجارب و دانش از مهمترین موضوعات مورد توافق در تفاهم نامه های همکاری است.

مشارکت در پروژه های بین المللی و همکاری مشترک پژوهشی با سایر دانشگاه های دنیا از دیگر موضوعات مورد علاقه مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه است.