تفاهم نامه های علمی و بین المللی
6/11/2023 11:07:40 AM | 887

تفاهم نامه های علمی و بین المللی:

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل به منظور تحقق اهداف و اعتلاى دانشگاه در سطح بین المللی و خاصه جهان اسلام فعالیت می کند. این مدیریت در تلاش است تا با عقد تفاهم نامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بین المللى، مشارکت در فرایندهاى توسعه علم، فناورى و نوآورى در سطح ملى، بین المللى دامنه مراودات علمى با مؤسسات آموزش عالى داخل و خارج از کشور را توسعه دهد و همچنین زمینه ی تبادل اندیشه میان استادان و پژوهشگران این دانشگاه و مؤسسات همتاى داخل و خارج از کشور را فراهم سازد. در این راستا دانشگاه  تخصصی فناوری های نوین آمل با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی خارجی از کشورهای مختلف، تفاهم نامه ی همکاری علمی و پژوهشی امضا کرده است که به شرح ذیل است:

 

این دانشگاه با چندین دانشگاه در سطح کشور های اروپایی تفاهم نامه هایی را منعقد کرده است، از جمله:

1- تفاهم نامه هایدلبرگ

2- تفاهم نامه با دانشگاه بلفورد

3- تفاهم نامه با دانشگاه پیزا