دفتر جذب دانشجویان بین الملل
6/11/2023 11:23:37 AM | 879

این دفتر به عنوان یکی از واحدهای فعال در حوزه ی همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، مسئولیت جذب دانشجویان غیرایرانی و نظارت بر امور پذیرش و مسائل مربوط به دانشجویان غیرایرانی دانشگاه را بر عهده دارد. در حال حاضر دانشجویان غیرایرانی در این دانشگاه به دو شکل بورسیه و غیر بورسیه در رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه در سه مقطع کاردانی، کارشناسی، و کارشناسی ارشد پذیرش می شوند.

 

اهم وظایف این دفتر:

  •    پذیرش آنلاین دانشجویان غیرایرانی به صورت بورسیه و غیر بورسیه.
  • پیگیری امور مربوط به دانشجویان غیرایرانی و بررسی درخواست های آنان در دانشگاه.
  •   تهیه شناسه دانشگاه، بروشور، بنر و فیلم‌های تبلیغاتی و نیز شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به منظور معرفی توانمندی‌های              آموزشی و پژوهشی دانشگاه با هدف جذب دانشجویان غیرایرانی.
  • برگزاری اردوهای نوروزی و بین المللی برای دانشجویان غیرایرانی.
  • به روز نمودن اطلاعات وبگاه و پاسخگویی به دانشجویان.
  • انجام سایر وظایف محوله از سوی رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و مدیر روابط بین الملل.