دانشجویان رشته مهندسی شیمی از شرکت فرآورده‌های لبنی دوشه آمل (هراز) بازدید به عمل آوردند
6/4/2023 10:56:56 PM 1041

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با پیگیری دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، پس از هماهنگی با شرکت فرآورده‌های لبنی دوشه آمل (هراز)، دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری های نوین، رشته مهندسی شیمی به همراه دکتر بهرام جعفری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر حسین اسفندیان رییس دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه از این شرکت بازدید به عمل آوردند.

در این بازید علمی مهندس شهروزی مدیر تولید محترم شرکت زاگو توضیحاتی درباره بخش‌های مختلف شرکت برای دانشجویان ارائه دادند.

همچنین در ادامه دکتر دهقان در مورد بخش R&D و آزمایشگاه‌های شرکت توضیحاتی برای دانشجویان بیان داشتند و به برنامه‌های آتی شرکت و نیازهایشان اشاره نمودند.

در پایان نیز پرسش و پاسخ میان مسئولین محترم شرکت هراز و دانشجویان شکل گرفت.

 

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر