آگهي مناقصه تهيه ، طبخ و توزيع غذا براي دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
9/7/2021 11:51:58 AM 342

آگهي مناقصه تهيه ، طبخ و توزيع غذا براي دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل


دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل در نظر دارد امور تهيه ، طبخ و توزيع غذا دانشگاه را با شرايط زير به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع مناقصه : يك مرحله اي
مناقصه گذار : دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل
شماره آگهي : نوبت اول
آگهی  در روزنامه: روزنامه «وارش»  مورخ 1400/06/13
موضوع مناقصه :  مناقصه تهيه ، طبخ و توزيع غذا براي دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل
مدت قرارداد : 10 ماه از تاريخ 1400/6/15 لغایت 1401/4/15 با سرو صبحانه ، ناهار و شام و ( افطار و سحر براي ماه رمضان )
الف ) بهاء پيشنهادي : براي هر پرس صبحانه ، ناهار و شام و ( افطار و سحر براي ماه رمضان ) پيشنهاد به تفكيك و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود .
ب ) پيشنهاد قيمت براي تهيه و تامين موارد زير ارائه شود :
1- تهيه كليه اقلام مصرفي غذايي  2- طبخ در محل آشپزخانه پيمانكار  3 – توزيع مواد غذايي در دو سلف سرويس 4- تهيه و و تامين ظروف آشپزخانه شامل قاشق ، چنگال ، سيني و غيره  5 – تهيه و تامين ظروف يكبار مصرف از قبيل ليوان ، سفره و دستمال كاغذي
محل و مهلت دريافت اسناد : نماينده شركت با ارائه معرفي نامه معتبر مي توانند در ساعت اداري به امور دانشجويي دانشگاه  (آدرس : آمل ، بلوار طالقاني ، اباذر 35 ، ساختمان مركزي دانشگاه شماره تلفن :44153452 و داخلي146 ) جهت دريافت اطلاعات مراجعه نمايند .
آخرين مهلت دریافت اسناد 06/24/ 1400بوده و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 1400/06/27 ( مدارك پاكت الف شامل ضمانت نامه بانكي به مبلغ 750.000.000 ريال ، پاكت ب شامل اسناد و مدارك و گواهي صلاحيت شركت و پاكت ج شامل قيمت پيشنهادي) هر كدام در پاكت جداگانه به صورت مهر و موم شده به اداره حراست دانشگاه به آدرس فوق الذكر تحويل گردد . ضمنا يادآور ميشود باز كردن پاكت ب منوط به تكميل بودن پاكت الف و باز كردن پاكت ج منوط به تكميل بودن پاكت ب مي باشد و در غير اينصورت به درخواستهاي ارائه شده ترتيب اثر داده نخواهد شد و متقاضي هيچ حقي نخواهد داشت .

مدارك لازم :
1-فتوكپي اساسنامه شركت  2- فتوكپي آگهي تاسيس شركت  3- فتوكپي آگهي روزنامه و يا تغييرات  4 – فتوكپي جواز تاسيس شركت  5 – فتوكپي پروانه بهره برداري شركت  6 – كد پستي شركت  7 – كد اقتصادي شركت

جهت رویت قرارداد و پیوستهای آن اینجا را کلیک نمایید.

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر