دیدار سرپرست دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی
9/8/2021 11:46:28 AM 541

دیدار سرپرست دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

دراین دیدار ضمن تبریک به دکتر متکان بابت انتصاب شایسته ایشان به سمت معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت جهاد کشاورزی درخصوص نحوه همکاری دانشکده های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی بحث و بررسی انجام گرفت.

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر