اطلاعيه نحوه مشاهده انتخاب واحد دانشجويان
10/6/2021 1:45:33 PM 2830

دانشجويان محترم جهت ورود به سامانه آموزشي از طريق سايت دانشگاه  به بخش سامانه مديريت آموزشي(سما) وارد شده و نوع كاربري دانشجو-كلمه عبور كدملي وارد نماييد پس از ورود و تاييد اطلاعات در بخش گزارش كارنامه نيمسال برنامه درسي قابل مشاهده مي باشد.براي شركت در كلاس از طريق صفحه  سامانه آموزش مجازي اقدام شود.دانشجويان شبانه ابتدا نسبت به پرداخت شهريه اقدام نمايند.

تاریخ شروع کلاس ها شنبه ۱۷مهرماه می باشد.

0 نظر
ثبت نظر