حکم انتصاب
11/13/2021 3:49:59 PM 556

سرپرست گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، طی حکمی از سوی دکتر اکبر حاجی زاده مقدم سرپرست دانشگاه، دکتر حسین اسفندیان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین به عنوان سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب شد.

همچنین از زحمات دکتر محمد حسن شاهوی نیز تقدیر و قدر دانی به عمل آمد.

در متن این حکم آمده است:

0 نظر
ثبت نظر