بازدید مسئولین استانی و شهری از پروژه دانشکده دامپزشکی دانشگاه
12/27/2021 3:28:28 PM 776

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: دکتر گلپایگانی مدیرکل دامپزشکی استان، دکتر دستوریان رئیس نظام دامپزشکی استان، مهندس حسن زاده مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، مهندس امیر میران آملی رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران به همراه سرپرست و معاونین دانشگاه از پروژه دانشکده دامپزشکی بازدید به عمل آوردند.

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر