برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
11/1/2022 5:38:41 PM 1645

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر اکبر حاجی زاده مقدم سرپرست دانشگاه، سرکار خانم دکتر هاجر رجایی لیتکوهی به عنوان سرپرست امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شدند و از زحمات جناب آقای دکتر مجید اسحق نیموری در مدت تصدی تقدیر بعمل آمد.

دکتر حاجی زاده سرپرست دانشگاه، در این مراسم با توجه به جایگاه ویژه آموزش در دانشگاه، از رعایت دقیق مقررات و آیین نامه‌های آموزشی با همکاری دانشکده‌ها؛ همکاری و همفکری با حوزه‌ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جهت پیشرفت امور آموزشی؛ استفاده‌ی بهینه از توان تمامی کارکنان امور آموزشی در جهت پیشرفت و بهبود امور آموزشی اشاره نمودند.

در این مراسم دکتر مجید اسحق نیموری، مدیر پیشین امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به بیان مهمترین اقدامات انجام شده در مدت تصدی خود پرداخت و همچنین دکتر هاجر رجایی لیتکوهی مدیر جدید امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از زحمات آقای دکتر اسحق نیموری در خصوص اقدامات موثر و مثبت ایشان در دوران تصدی تشکر کردند و خاطر نشان کردند که با کمک تمام همکاران حوزه آموزش گام موثری در پیشرفت دانشگاه خواهیم برداشت.

 

روابط عمومی دانشگاه 

 

0 نظر
ثبت نظر