اطلاعیه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص نحوه برگزاری امتحانات مجازی برای اعضای هیات علمی و مدرسین دانشگاه
6/23/2020 12:32:59 PM 4245

همکاران گرامی هیأت علمی و مدرسین محترم حق التدریس دانشگاه

با سلام و احترام،

با تشكر از زحمات شما بزرگوران در برگزاري کلاسها به صورت غيرحضوري و ارزيابي مستمر دانشجويان، به استحضار مي رساند كه امتحانات پايان نيمسال جاري به شيوه غيرحضوري از روز شنبه مورخ 07/04/٩٩ آغاز می گردد. به منظور برگزاري مناسب امتحانات پايان نيمسال، شيوه نامه زير آماده شده است. خواهشمند است با رعايت نکات ذكر شده، در برگزاري هر چه بهتر امتحان، همكاري ﻻزم را بعمل آوريد.

الف - موارد الزامي

١-  امتحان در نيمسال دوم سال تحصیلی 1399 1398  به روش غيرحضوري برگزار خواهد شد.

2 - برگزاري امتحان پايان نيمسال براي تمامی دروس نظري و بخش نظري دروس نظري- عملي در تمامي مقاطع تحصیلی از طريق سامانه فراآزمون (https://www.faraazmoon.com) انجام خواهد گرﻓت.

٣- زمان و روز برگزاري امتحان پايان نيمسال، دقيقاً بر اساس برنامه ريزي صورت گرﻓته در سامانه آموزش خواهد بود.

٤-  مسئول اصلی برگزاري امتحان، استاد درس است.

٥-  بر اساس مقررات آموزشي، استاد هر درس مرجع اصلی ارزشيابي دانشجويان در همان درس است.

6 - انتخاب روش امتحان (تستی یا تشریحی) به عهده استاد است.

7 - حداقل 4 روز قبل از شروع آزمون، سؤاﻻت باید با ﻓرمت word با سربرگ امتحاني تهيه شده که در آن روز، ساعت، مدت زمان امتحان، رشته و مقطع دانشجویان گنجانده شده است برای واحد آموزش دانشگاه ایمیل کند.

8 - با توجه به محدوديت هاي برگزاري امتحان به شيوه غيرحضوري و احتمال اختلال در اتصال اينترنت يا عدم امكان دسترسي دانشجو به سامانه فراآزمون، ﻻزم است سيستم جايگزين و پشتيبان توسط استاد درس معرفی گردد تا امكان دریافت برگه سوالات و بارگذاري پاسخنامه از طرف دانشجويان به غير از سامانه فراآزمون ﻓراهم باشد. سيستم جايگزين ترجيحا بهتر است همان كانال ارتباطي استاد با دانشجو كه در طول نيمسال بوده معرفی گردد. اين كانالهاي ارتباطي می تواند شماره تماس استاد، ايميل استاد، واتساپ، ساير ﻓضاي مجازي و موارد مشابه باشد كه ﻻزم است توسط استاد  درس در سربرگ امتحاني معرﻓي گردد.

 9 در صورت عدم امكان دسترسي دانشجو به سامانه فراآزمون و دریافت سوالات با شیوه های دیگر به دانشجويان تأكيد گردد كه حتماً نام، نام خانوادگي، شماره دانشجويي، عنوان درس، نام مدرس و شماره تماس خود را در سربرگ امتحانی ذكر نمايند.

10 - جهت نظارت بر برگزاري درست امتحان در سامانه فراآزمون، دسترسي ﻻزم براي مدیریت آموزش، ریاست اداره پذیرش و ثبت نام و کارشناسان آموزش دانشگاه فراهم شده است

11 -  به منظور كاهش بار تراﻓيكي سامانه و تجديد قواي دانشجويان براي امتحانات بعدي در همان روز، حداكثر زمان مجاز براي برگزاري امتحان 2 ساعت در نظر گرﻓته شود.

12 -  زمان بارگيري سواﻻت و بارگذاري پاسخنامه به ترتيب ٥ و 10 دقيقه پيشبيني شود

13 - حضور استاد درس در روز برگزاري امتحان در دانشگاه الزامي است، تا در صورت بروز مشكل، با هماهنگي مدير گروه و مدیر آموزشي دانشگاه نسبت به رفع اشكاﻻت پيش آمده اقدام ﻻزم صورت پذيرد.

14 - مطابق با قوانين آموزشي عدم شركت دانشجو در جلسه امتحان پايان نيمسال به منزله غيبت تلقی خواهد شد. استاد درس موظف است كه صورتجلسه امتحان تنظيم شده را تكميل نموده و اسامي غائبين را به آموزش دانشكده تحويل نمايد.

 15 - اساتيد ميبايست پس از برگزاري امتحانات پاسخنامه ها درياﻓتي را از نظر كيفيت (خوانا بودن) بررسي نموده و از دانشجو درخواست نمايد تا نسبت به ارسال مجدد موارد ناخوانا از طريق كانال ارتباطي مشخص شده تا حداكثر يك ساعت بعد از امتحان اقدام نمايد. در غير اين صورت اسامي دانشجوياني كه پاسخنامه هاي درياﻓتي آنها از لحاظ خوانا و ناخوانا بودن داراي كيفيت نامناسب است را به همراه ليست حضور و غياب به آموزش دانشكده تحويل نمايد.

16 - لطفا يك بايگاني از پاسخنامه هاي درياﻓتي تهيه نموده، تا جهت رﻓع موارد پيشبيني نشده در آينده از آنها بهره گرفته شود.

 17 - به منظور ارزيابي صحيح تر دانشجو، بارم امتحان پاياني بگونه اي تخصیص يابد كه ارزيابي مستمر از دانشجو در طول نيمسال نيز تأثيرگذار باشد.

 18 - حتماً در ﻓرصت باقيمانده تا امتحانات و ترجیحاً در اين هفته با تمامی دانشجويان هماهنگ نماييد تا يك آزمون آزمايشي به ازاي هر گروه درسي برگزار گردد تا هم جنابعالي و هم دانشجويان بر نحوه برگزاري امتحان اعم از بارگذاري سواﻻت، تعيين بازه زماني امتحانات، نحوه ارسال پاسخنامه توسط دانشجو و امثالهم تسلط كاﻓي ايجاد گردد تا در روز برگزاري امتحان مشكل خاصي پيش نيايد. آزمون آزمايشي می تواند ساده  برگزار و در حد ارسال نام و شماره دانشجوئي، بعنوان نمونه، باشد.

ب- موارد توصيه اي

1- سئواﻻت طراحي شده به اندازه کافی داراي تنوع ﻻزم بوده، به گونه اي كه سواﻻت همه دانشجويان يكسان نباشد تا بدين ترتيب امكان تقلب در امتحان كمتر گردد.

2 - اخذ امتحان شفاهي به صورت تلفنی، آنلاین يا ساير راههاي ارتباطي به صورت تصادفی از برخي دانشجويان بلافاصله پس از امتحان نيز می تواند به اﻓزايش سلامت امتحان كمك نمايد.

3 - براي اطمينان از سلامت برگزاري امتحان، به اساتيد توصيه می شود از دانشجويان درخواست نمايند كه با معرفی خود و ذكر شماره دانشجويي، راه حل هاي سئواﻻت را به صورت صدا ضبط نموده و به همراه پاسخنامه براي استاد ارسال نمايند.

4 - پيشنهاد می شود سؤاﻻت تشريحي به گونه اي طراحي شود كه امكان تقلب و استفاده از كتاب و جزوه كمينه گردد.

5 - در اعلام نمره نهائي دانشجو، پارامترهايي نظير معدل دانشجو، نمره آزمونهاي ارزيابي مستمر و آزمون پاياني می تواند مدرس را در ارزيابي نمره نهائي كمك نمايد.

6 - مقايسه پاسخنامه هاي دانشجويان و يكسان بودن روش حل و جوابها، می تواند كمك مؤثري در شناسايي دانشجويان خاطي بنمايد.


روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر