بازدید معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع و مدیریت امور دانشجویی دانشگاه از سلف سرویس سازمان مرکزی و دانشکده دامپزشکی دانشگاه
10/14/2019 11:49:20 PM 3697

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه :  بازدید معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع  و مدیریت امور دانشجویی دانشگاه از سلف سرویس سازمان مرکزی و دانشکده دامپزشکی دانشگاه انجام گردید. دراین بازدید جناب آقای دکتر رضوی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، نقطه نظرات دانشجویان  در خصوص کیفیت و کمیت غذاها و طرح رستوران مکمل را جویا شدند و در راستای بهبود خدمات تغذیه  و دغدغه های دانشجویان مواردی را به پیمانکاران مربوطه  متذکر شدند.

 

211346ab-de01-4.jpg

 

10c965af-050f-4.jpg

 

9db10d96-9477-4.jpg

 

0 نظر
ثبت نظر