نشست هم اندیشی معاونین اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه های منطقه دو کشور به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار شد.
12/10/2019 10:39:51 AM 3386

ششمین نشست هم اندیشی معاونین اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه های منطقه دو کشور با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در امور مناطق جناب آقای باروت کوب زاده و دبیران اداری، مالی و برنامه و بودجه در روز یکشنبه مورخ 1398/09/17 به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار شد.

در این نشست مصوبات جلسه مدیران مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص چالش های مالی، روش های تنوع بخشی درآمدهای اختصاصی، داشتن وحدت رویه در امور قراردادها و مطالبات مالی دانشگاه ها پیشنهاداتی ارائه گردید.

 

0 نظر
ثبت نظر