نشست هم اندیشی در مورد شکل گیری هیئت امناء معنوی دانشگاه
10/31/2020 11:47:01 AM 2863

جلسه ای با حضور ریاست دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و برخی از خیرین محترم شهرستان آمل در سالن جلسات دانشگاه برگزار گردید.

0 نظر
ثبت نظر