برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با الزامات روش های بهینه ساخت ( GMP ) در داروسازی دامپزشکی.
1/10/2021 10:42:14 AM 1257

گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار می کند:

کارگاه آموزشی آشنایی با الزامات روش های بهینه ساخت (GMP) در داروسازی دامپزشکی.

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر