بازدید رئیس و کارشناس گروه بودجه بخش علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران از پروژه دانشکده دامپزشکی
1/13/2021 12:11:44 PM 1261

جلسه رئیس و مدیران دانشگاه با رئیس و کارشناس گروه بودجه بخش علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران

در روز شنبه مورخ 1399/10/20 جلسه ای با حضور آقای مهندس منصوری و آقای مهندس محسنی در دفتر ریاست دانشگاه برگزار و موارد مربوط به دانشگاه خصوصاً پروژه احداث دانشکده دامپزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه ابتدا رئیس دانشگاه گزارشی از فعالیت ها و وضعیت دانشگاه مطرح و در ادامه نیز معاون و مدیران دانشگاه نظرات خود را در مورد موضوعات و مسائل مربوطه مطرح نمودند. همچنین بازید از پروژه احداث و تجهیز دانشکده دامپزشکی نیز از دیگر برنامه های این جلسه بود که طبق ارزیابی انجام شده، پیشرفت کار پروژه به میزان 60 درصد برآورد و پیش بینی گردید که تکمیل این پروژه نیازمند به 20 میلیارد تومان اعتبار می باشد.

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر