هفتمين جلسه معاونين ادارى مالى و مديريت منابع منطقه ٢ كشور
1/27/2021 11:58:30 AM 1212

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل:

هفتمين جلسه معاونين ادارى مالى و مديريت منابع منطقه ٢ كشور، در تاريخ ٧ بهمن ماه ١٣٩٩ به صورت مجازى برگزار شد. در اين جلسه مواردى نظير تأمين حداقل ١٠٠ درصدی بودجه هاى عمومى و عمرانى در سال ٩٩، تامين اعتبار افزايش حقوق كاركنان و هيات علمى، حذف ماليات پلكانى براى اعضاء هيات علمى پيمانى، حذف حداكثر حقوق اعضاء هيات علمى به ميزان ٧ برابر حداقل حقوق و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. قابل ذكر است در اين جلسه جناب اقاي دكتر سيد على رضوى معاون ادارى مالي دانشگاه، پيشنهاد تغيير محل تخصيص بودجه هاى عمرانى از استان به سازمان برنامه و بودجه كشور را داده اند كه مقرر شد موارد مذكور  از طريق دبير محترم منطقه مورد پيگيرى قرار گيرد.

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر