تقویم آموزشی (انتخاب واحد) نیمسال دوم تحصیلی1400-1399
2/6/2021 1:26:38 PM 5036

برنامه زمانبندی ثبت نام (انتخاب واحد) نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

 

ورودی

ساعت 

تاریخ

روز

96 و ماقبل

  08 تا 24

1399/11/26

یک شنبه

97

  08 تا 24

1399/11/27

دوشنبه

98

  08 تا 24

1399/11/28

سه شنبه

99

  08 تا 24

1399/11/29

چهارشنبه

کلیه ورودی ها

  00 تا 24

1399/11/30

پنج شنبه

کلیه ورودی ها

  00 تا 24

1399/12/01

جمعه

1399/12/02

شروع کلاس ها

1399/12/10   و  1399/12/11

حذف و اضافه (کلیه ورودی ها)

از 1400/03/15

هفته ارزشیابی

1400/03/22

حذف تکدرس

1400/04/02

پایان کلاس ها

1400/04/05   لغایت   1400/04/17

امتحانات پایان نیمسال

1400/04/27

مهلت ثبت نهایی نمرات در سامانه آموزشی

0 نظر
ثبت نظر