انتصاب
3/10/2021 10:06:57 AM 2642

بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل؛

جناب آقای دکتر داود دومیری گنجی ریاست محترم دانشگاه طی احکامی جداگانه آقایان دکتر بهرام جعفری را به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه و دکتر هادی رضا زاده را به عنوان سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه منصوب نمودند.

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر