برگزاری وبینار آموزشی اضطراب امتحان
6/1/2021 11:28:13 AM 1804

مرکز مشاوره دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار می کند:

"وبینار آموزشی اضطراب امتحان"

ویژه دانشجویان دانشگاه

زمان برگزاری: دوشنبه 17 خرداد ماه

ساعت برگزاری: 12 - 10.30

لینک ورود از طریق: adobe conect

http:/185.18.213.71/moshavere

مدرس: سرکار خانم مهر انگیز سلیمانی نیاکی

0 نظر
ثبت نظر