ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه دانشجویان
6/2/2021 2:28:38 PM 3704

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت ارزشیابی اساتید محترم دروس مربوطه و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان نیمسال جاری، ضروری می باشد در بازه زمانی 19/3/1400 الی 1/4/1400 به صفحه آموزشی خود مراجعه نموده و فرم های مربوطه را تکمیل نمایند. لازم به ذکر است از آنجاییکه برگزاری امتحانات از دانشجویان منوط به ارائه کارت ورود به جلسه به اساتید بوده، در صورت عدم تکمیل فرم های مربوطه از حضور در امتحانات مجازی پایان نیمسال ممانعت بعمل می آید.

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر