انتصاب سرپرست دانشکده مهندسی فناوری های نوین
8/10/2021 3:06:59 PM 2535

انتصاب سرپرست دانشکده:

سرپرست دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه تخصصی فناوری های نوین  آمل منصوب شد.ا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، طي حكمي از سوي دكتر اکبر حاجی زاده مقدم سرپرست دانشگاه، دکتر محمد سلیمانی لشکناری عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان سرپرست دانشکده مهندسی فناوری های نوین این دانشگاه منصوب شد.

 
      در متن اين حكم آمده است:

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر