سرپرست معاونت دانشجویی و مدیر فرهنگی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل منصوب شدند.
8/25/2021 12:44:32 PM 2764

سرپرست معاونت دانشجویی و مدیریت فرهنگی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، طی احکامی جداگانه ای از سوی دکتر اکبر حاجی زاده مقدم سرپرست دانشگاه، دکتر سعید سیفی عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی و دکتر هادی رضازاده عضو هیت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین به ترتیب به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و مدیریت فرهنگی این دانشگاه منصوب شدند.

در متن این حکم آمده است:

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر