جلسه دفاع از اولین پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده دامپزشکی برگزار گردید
1/7/2020 11:29:11 AM 5300

به گزارش روابط عمومی دانشگاه : جلسه دفاع از اولین پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده دامپزشکی در رشته بهداشت مواد غذایی به راهنمایی سرکار خانم دکتر راضیه پرتوی و با ارائه سرکار خانم مریم نگهداری در تاریخ 1398/10/02 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار گردید.

0 نظر
ثبت نظر