نشست ریاست محترم و مسئولین دانشگاه با مدیران بیمه دانا
1/19/2020 12:19:45 PM 2989

دراین جلسه که با حضور ریاست محترم، معاونت توسعه مدیریت ومنابع، مسئولین دانشگاه ومدیران بیمه دانا برگزارگردید. درابتدای جلسه ریاست محترم دانشگاه ضمن خیر مقدم، به معرفی دانشگاه پرداختند و اظهار امیدواری نمودند که بیمه دانا نسبت به بیمه های دیگر خدمات مناسب تری به همکاران ارائه نمایند. درادامه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ضمن خوشامدگوئی، با بیان این مطلب که بیمه دانا ضمن معرفی یک نماینده،این نماینده هفته ای یک روز در دانشگاه حضورپیدا کند و همکاران دانشگاه فاکتورهای پزشکی خود را بدون نقص به نماینده بیمه تحویل نمایند. در پایان هم مدیران اداری و مالی دانشگاه ضمن مشکلات فراوانی که بیمه ایران نسبت به پرداخت هزینه های پزشکی به کارکنان داشته است، ابراز نمودند که بیمه دانا بابت فاکتورهای پزشکی، ضمن ارائه رسید از سوی بیمه دانا، مبلغ پرداختی بیمه هم در آن رسید ذکرگردد.

0 نظر
ثبت نظر