حکم انتصاب
11/20/2021 2:57:15 PM 2838

رئیس کتابخانه و آزمایشگاه های مرکزی و سرپرست نظارت و ارزیابی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل منصوب شدند.

 

رئیس کتابخانه و آزمایشگاه های مرکزی و سرپرست نظارت و ارزیابی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، طی احکامی جداگانه ای از سوی دکتر اکبر حاجی زاده مقدم سرپرست دانشگاه، سرکار خانم دکتر سمیه رهایی جهرمی عضو هیات علمی دانشکده زیست فناوی و جناب آقای دکترعلی نیک پی به ترتیب به عنوان رئیس کتابخانه و آزمایشگاه های مرکزی و سرپرست نظارت و ارزیابی این دانشگاه منصوب شدند.

همچنین دکتر اکبر حاجی زاده مقدم سرپرست دانشگاه از زحمات آقای دکتر محمد سلیمانی لشکناری،رئیس کتابخانه و آزمایشگاه های مرکزی و آقای دکتر علی اندی، مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه در دوران تصدی ایشان تشکر و قدر دانی نمودند.

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر