بیمه دانا
1/21/2020 1:35:27 PM 2505

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و کارمندان گرامی دانشگاه که عضو بیمه تکمیلی دانا می باشند می رساند نماینده بیمه دانا در روز شنبه ها از ساغت 10 الی 11:30 صبح در اتاق مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه حضور می یابد. همکاران محترم گواهی های پزشکی خود را بدون نقص در روز و ساعت مذکور به نماینده بیمه تحویل نمایند و بابت ارائه گواهی ها رسید اخذ نمایند.       مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر