نشست اعضای دانشگاه با معاون راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح و استاد بخش نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تهران
12/5/2021 11:37:25 AM 2576

نشست اعضای دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل با معاون راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح و استاد بخش نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تهران، پیرامون ارتقاء بهره وری از بستر علمی دانشکده گیاهان دارویی در زمینه فرآوری گیاه ارز آور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، در این نشست اعضای دانشکده گیاهان دارویی و سرپرست دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل با دکتر محمد مهدی نژاد نوری، استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر و معاون راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح و دکتر سید مرتضی حسینی استاد بخش نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تهران، درخصوص بررسـی امـکان  توليـد قانونی کانابیس در مزرعـه ی دانشگاه و افزایش استخراج ترکیب دارویی مؤثر آن با اسـتفاده از شـيوه های نویـن بمنظور تولید جدیدترین دارو‌های ضد سرطان، آلزایمر، تسکین دردهای مفصلی، اثرات آرام بخشی و... پرداختند.

با توجه به اینکه بخش اعظم بازار داروهای دنیا، به تولید و عرضه متابولیت‌های ثانویه مشتق از کانابیس مربوط می‌شود و همچنین سایر فراورده های جانبی حاصل از پرورش کانابیس دارای کاربردهای متعدد ساختمانی(بتن، مبلمان و...)، پرداختن به این مقوله موجب ارز آوری فراوان می گردد.

در این دیدار همچنین راههای موجود جهت ایجاد همکاری های دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر