نشست معاونان اداری ، مالی و مدیران اداری سراسر کشور
2/2/2020 11:01:08 AM 2525

نشست معاونین اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها و مدیران منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور که همزمان با کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی با حضور مقام عالی وزارت در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

0 نظر
ثبت نظر