بازدید ریاست محترم و مدیرامورآموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از مراحل ثبت نام دانشجویان جدید الورود
10/14/2019 11:40:07 PM 2318

بازدید ریاست محترم ومدیرامور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از مراحل ثبت نام دانشجویان جدید الورود انجام گردید.

 

ab93949b-e2eb-4.jpg

 

9f621229-cafa-4.jpg

 

8a140f76-e2b2-4.jpg

 

42edd92e-e919-4.jpg

 

 

0 نظر
ثبت نظر