برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران
1/3/2023 9:32:36 AM 850

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،  به همت حراست دانشگاه دوره آموزشی مدیریت بحران در دانشگاه برای اعضای محترم هیات رئیسه دانشگاه، شورای دانشگاه، مدیران و اعضای هیات علمی در روز دوشنبه تاریخ 1401/10/12 برگزار گردید.

 

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر