دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

مدیریت امور پژوهشی

نشریات دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

نشریات دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

نشریات دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، تا کنون دارای دو نشریه در حوزه علوم مهندسی و نیز درحوزه دامپزشکی می باشد. برای مشاهده این نشریات، روی نام آن ها کلیک کنید.
این مجلات که توسط دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل منتشر می شوند، با هدف ایجاد یک موقعیت برای محققان در سراسر جهان شکل گرفته است تا جدیدترین یافته ها و پیشرفت های  برجسته خود را به اشتراک بگذارند. این نشریات، مقالات پژوهشی اصیل و با کیفیت بالارا پذیرفته و منتشر می کنند و آنها را در دسترس محققین و پژوهشگران در سراسر جهان قرار می دهند.