دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

شبکه های مخابراتی

شبکه های مخابراتی

شبکه های مخابراتی

گروه شبکه های مخابراتی

مهندسین برق – مخابرات، به طور کلی متخصص برنامه‌ریزی، طرح و پیاده‌سازی شبکه‌های مخابراتی هستند. طراحی و ساخت تجهیزات و سیستم‌های مخابراتی برای کاربردهای مختلف و متنوع از فعالیت‌های دانش‌آموختگان این رشته است. فعالیت در این بخش به طور عمده به دو زمینه سیستم‌های ارتباطی، و میدان‌ها و امواج قابل تفکیک است. مهندسان مخابرات در زمینه سیستم‌های ارتباطی به یکی از حوزه‌های کاری و تحقیقاتی زیر می‌پردازند:

  • سیستم‌های انتقال مخابراتی (ماهواره، رادیویی و غیره)
  • فشرده‌سازی و ارتباطات مالتی مدیا
  • طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های ارتباط بی‌سیم و سیار
  • نظریه اطلاعات و فناوری اطلاعات، شبکه‌های کامپیوتری

در زمینه میدان و امواج حوزه‌های کاری و تحقیقاتی شامل موارد زیر است:

  • آنتن و انتشار امواج
  • مدارها و سیستم‌های RF
  • فتونیک
  • مخابرات نوری