دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

معرفی دانشکده

معرفی دانشکده

معرفی دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

توسعه علوم و فناوری‌های نوین میان‌رشته ای در جهان، مسئولان وقت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل را به این سمت سوق داد تا نماد آموزش عالی کشور از قافله جریان علمی جهان عقب نماند، بنابراین پس از بررسی های لازم تصمیم گرفته شد تا دانشکده ای با ماموریت جدید جهت جذب نخبگان و پژوهشگران و انجام پژوهش‌های کاربردی میان رشته ای به منظور خلق و ارائه دانش مورد نیاز جامعه به مراکز صنعتی و ملی و ترویج باور کارآفرینی در بین دانش آموختگان و با چشم‌انداز و اهداف بلند ایجاد شود؛ بنابراین دانشکده مهندسی فناوی های نوین دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل به تصویب هیات امنای دانشگاه رسید.