دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

گروه سیستم های انرژی

گروه سیستم های انرژی

گروه سیستم های انرژی

گروه سیستم های انرژی

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی مجموعه ای است شامل درسهای نظری و عملی برای تربیت کارشناسان آزموده برای طراحی، توسعه، مدیریت و بهره برداری از سیستمهای استخراج، فرآورش، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی. طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال (4 نیمسال) است. از اهداف این گروه آموزشی می توان اشاره کرد به:

  • تربیت نیروی انسانی متخصص کیفی با دانش ومهارت بالا در زمینه های تخصصی مهندسی انرژی ، به منظور تامین نیاز کشور
  • تربیت کادر هیات علمی و پژوهشگران  مورد نیاز کشور در زمینه های تخصصی مهندسی انرژی
  • گسترش مرزهای دانش و توسعه رشته های جدید مورد نیاز در زمینه مهندسی انرژی
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ، برای ارتقای دانش و مهارت کارشناسان دستگاههای اجرایی و صنعت 
  •  سازماندهی و انجام پژوهشهای بنیادی ، کاربردی و توسعه ای مورد نیاز بخش انرژی کشور
  • انجام مطالعات وپژوهشهای لازم برای تصمیم سازی و سیاستگذاری و نشر اطلاعات علمی در زمینه علوم وفنآوری انرژی
  • برقراری ارتباطات و  همکاریهای علمی و فنی بین المللی و منطقه ای با مراکز علمی مشابه در کشورهای پیشرفته ، کشورهای در حال توسعه و کشورهای اسلامی ، در زمینه های فعالیت دانشکده