دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

مهندسی برق

مهندسی برق

کارشناسی- مهندسی برق
  • بسیاری از محصولات و خدمات در جامعه نوین امروزی بر پایه عملکرد مهندسان یرق طراحی، تولید، و مورد استفاده قرار می‌گیرند. الکترونیک نوین استفاده از سیستم‌های پیچیده درتمامی شاخه‌های مهندسی و تولید و ساخت را میسر نموده، به گونه‌ای که به کارگیری این سیستم‌ها، زندگی نوع بشر را عمیقا متأثر و متحّول ساخته است. کامپیوتر یکی از کارآمدترین این سیستم‌ها است که از افزاره‌های متنوع الکترونیکی اعم از دیودها، ترانزیستورها ساخته شده در سطح یک تراشه بسیار کوچک می‌باشند، تشکیل می‌شود.
  • کامپیوترها نیز به نوبه خود در زمینه شناخت نحوه عملکرد و مدل‌سازی افزاره‌های میکروالکترونیک موجود و یا طراحی و ساخت افزاره‌های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین شاخه‌های جدیدی از مهندسی نظیر مکاترونیک، بیوالکتریک و الکترونیک نوری به ترتیب از تلفیق الکترونیک بامهندسی مکانیک، علوم‌پزشکی و فیزیک نور، پدید آمده‌اند.
  • هدف از ارائه دوره کارشناسی مهندسی برق، آموزش و کسب مهارت دانشجویان در جنبه‌های عملی و نظری طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های نوین الکترونیکی است. به گونه‌ای که مهندسان الکترونیک می‌توانند تجهیزات الکترونیکی موردنیاز صنعت و سایر شاخه‌های مهندسی را طراحی کرده و بسازند و یا سیستم‌های الکترونیکی موجود را تجزیه و تحلیل کنند. این سیستم‌ها شامل افزاره‌های میکروالکترونیک و مدارهای الکترونیکی چه بصورت مجزا و چه مجتمع اعم از دیجتیال، آنالوگ و یا مختلط می‌باشند.
  • کسب مهارتهای لازم به همراه داشتن دانش‌فنی و قوه ابتکار است که مسیرهای شغلی فراوان را فرا روی فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی برق قرار می‌دهد.