دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی، پل میان علم شیمی و دنیای واقعی خارج از آزمایشگاه است. مهندسان شیمی، واکنش‌های شیمیایی را در مقیاس‌های صنعتی، طراحی و بهینه‌سازی می‌کنند تا بتوان طیف وسیعی از محصولات را به گونه‌ای ایمن، پایدار و اقتصادی تولید کرد.

اغلب فارغ التحصیلان دانشکده بعنوان مدرسین و محققین دانشگاه ها و پژوهشگاه های معتبر کشور و یا در صنایع مرتبط مشغول خدمت هستند. ارائه آموزش های موثر با محتوای روزآمد و کاربردی و برقراری ارتباط قوی با صنعت و دولت به منظور انجام پژوهش های کاربردی و کسب درآمدهای اختصاصی همواره در سرلوحه فعالیت های این گروه قرار داشته است.