دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

گروه فناوری های انرژی نو

گروه فناوری های انرژی نو

گروه فناوری های انرژی نو

 • مدیر گروه: دکتر بهرام قربانی
 •  تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک:  b.ghorbani@ausmt.ac.ir
 • صفحه خانگی

 

 

 • معرفی گروه فناوری های انرژی نو ( ارشد مهندسی سیستم های انرژی نو)
 • برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی مجموعه ای است شامل درسهای نظری و عملی برای تربیت کارشناسان آزموده برای طراحی، توسعه، مدیریت و بهره برداری از سیستمهای استخراج، فرآورش، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی. طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۲ سال (۴ نیمسال) است. از اهداف این گروه آموزشی می توان اشاره کرد به:
 •  
 • - تربیت نیروی انسانی متخصص کیفی با دانش ومهارت بالا در زمینه های تخصصی مهندسی انرژی ، به منظور تامین نیاز کشور
 • - تربیت کادر هیات علمی و پژوهشگران  مورد نیاز کشور در زمینه های تخصصی مهندسی انرژی
 • - گسترش مرزهای دانش و توسعه رشته های جدید مورد نیاز در زمینه مهندسی انرژی
 • - برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ، برای ارتقای دانش و مهارت کارشناسان دستگاههای اجرایی و صنعت 
 • - سازماندهی و انجام پژوهشهای بنیادی ، کاربردی و توسعه ای مورد نیاز بخش انرژی کشور
 • - انجام مطالعات وپژوهشهای لازم برای تصمیم سازی و سیاستگذاری و نشر اطلاعات علمی در زمینه علوم وفنآوری انرژی
 • - برقراری ارتباطات و  همکاریهای علمی و فنی بین المللی و منطقه ای با مراکز علمی مشابه در کشورهای پیشرفته ، کشورهای در حال توسعه و کشورهای اسلامی ، در زمینه های فعالیت دانشکده