دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

رییس دانشکده

رییس دانشکده

  • دکتر فرید صمصامی خداداد
    رییس دانشکده مهندسی فناوری های نوین 
  •  
  • دکترای مهندسی برق- مخابرات
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • پست الکترونیک: samsami@ausmt.ac.ir 
  • رزومه