دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه 
  • دکتر اکبر حاجی زاده مقدم
  • مشاهده رزومه ریاست
  •  
  • حوزه ریاست دانشگاه :
  • واحدهاي ستادي حوزه رياست دانشگاه متشكل از دفتر رياست و روابط عمومي، اداره حراست، دفتر نمايندگي دانشگاه در تهران، اداره كل دانشجويان شاهد و ايثارگر، دفتر حقوقي، دفتر مشاورين، شوراي نظارت و ارزيابي و هيات سه نفره نظارت بر فعاليت هاي تشكل هاي دانشگاهي مي باشد كه زير نظر مستقيم رياست دانشگاه ايفاي نقش مينمايند. ضمنا هسته هاي گزينش كاركنان، كميته گزينش استاد، هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري و هيات انتظامي اساتيد از لحاظ سلسله مراتب زير نظر رياست دانشگاه و از لحاظ مقررات تابع قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه هاي هيات وزيران مي باشد. گفتني است حوزه رياست دانشگاه به عنوان يكي از واحدهاي ستادي فعال و پرتحرك مسئوليت هماهنگي بخش اعظم فعاليت هاي اداري دانشگاه را به عهده دارد 
بخشي از فعاليت هاي آن: 
- تمهيد جدول زمانبندي شده ملاقات هاي رياست دانشگاه 
- انجام فعاليت هاي امور حقوقي و دفاع از پرونده هاي دانشگاه در محاكم قضايي 
- ارجاع امور مربوط به حوزه معاونت دانشگاه و دانشكده ها 
- پيگيري كليه موارد ارجاعي از جانب رياست دانشگاه 
- برگزاري جلسات ستادي و پيگيري مصوبات برخي از جلسات 
- برگزاري مراسم ها و مناسبت ها 
- برگزاري مصاحبه هاي مطبوعاتي و فعاليت هاي رسانه اي 
- پيگيري امور مربوط به دانشگاه در تهران