دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

ریاست دانشگاه

شرح وظایف

شرح وظایف

وظایف و اختیارات:

 • - نهادینه کردن و اشاعه ­ی فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه.
 • - تقویت زمینه­ های پاسخگویی دانشگاه به ذینفعان داخلی و بیرونی.
 • - نظارت و ارزیابی مستمر دانشگاه و تعیین میزان کسب موفقیت آن در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرایی.
 • - طراحی ساختار، تشکیلات و فراهم آوردن امکانات مناسب جهت انجام نظارت و ارزیابی مستمر و کارآمد زیر نظر مستقیم ریاست محترم دانشگاه.
 • - انجام هماهنگی­ های لازم و کافی برای انجام ارزیابی توسط هیأت ­های استانی ناتک و یا گروه­های اعزامی توسط مرکز ناتک وزارت عتف.
 • - تشکیل کارگروه تخصصی و بهره ­گیری از نظرات افراد متخصص یا صاحب نظر در امر نظارت و ارزیابی، در راستای بهبود و ارتقاء کیفیت دانشگاه ضمن هماهنگی با ریاست محترم دانشگاه.
 • - رسیدگی به شکوائیه افراد حقیقی یا حقوقی در خصوص مسائل مختلف دانشگاه که ماهیت آن­ها برابر مقررات جنبه نظارتی و ارزیابی دارد.
 • - شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و چالش­های آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرایی دانشگاه و پیگیری راهکارهای تضمین کیفیت آن­ها.
 • - پیگیری اجرایی سیاست­ها و خط مشی هیأت استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت.
 • - تشکیل مستمر شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه به عنوان عالی­ترین رکن نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه به منظور بررسی و تصویب طرح­ های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه.
 • - نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آئین­ نامه ­ها و دستورالعمل­ ها در تمام حوزه­ های فعالیت دانشگاه.
 • - پیگیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابی­های درونی و بیرونی دانشگاه به منظور تدوین برنامه­ های بهبود کیفیت عملکرد معاونت ­ها، واحد­ها و گروه­ های کاری دانشگاه.
 • - ارزیابی و پایش دقیق عملکرد واحدهای سازمانی دانشگاه شامل معاونت­ ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده­ ها، گروه ­های آموزشی، شوراها و کمیته­ های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی).
 • - ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای دانشگاه (اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی) و واحدهای فناور.
 • - دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه اسناد و مدارک مورد­نیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و سنجش میزان دستیابی به اهداف موردنظر.