دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

ریاست دانشگاه

هیات رئیسه دانشگاه

هیات رئیسه دانشگاه

هیات رئیسه دانشگاه

هیأت رئیسه دانشگاه مرکب از رئیس و معاونان دانشگاه، وظایف و اختیارات زیر را عهده دار می باشد:
 1. بررسی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه و نظارت بر عملکرد واحدهای دانشگاه و ایجاد هماهنگی های لازم بین حوزه های مختلف معاونت ها،
  1. فراهم آوردن زمینه های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین نامه ها و بخشنامه های وزارت متبوع،
   1. مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه های راهبردی دانشگاه مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور به منظور ارائه و تصویب در هیات امنا،
    1. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق اهداف برنامه های راهبردی دانشگاه،
     1. کمک به خوداتکایی دانشگاه و واحدهای وابسته،
      1. پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی متعلق به اعضای هیأت علمی  به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
       1. بررسی و پیشنهاد آئین د نامه های اداری و مالی و معاملاتی، بودجه سالانه، نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه،
        1. بررسی موضوعات، طرح ها و برنامه ها برای قرار گرفتن در دستور کار هیأت امنا از طریق رئیس دانشگاه.
         اعضای محترم  هیات رییسه
         • دکتر اکبر حاجی زاده مقدم، رییس دانشگاه
          • دکتر مجتبی رنجبر، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
           • دکتر بهرام جعفری، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
            • دکتر محمد سلیمانی لشکناری، معاون دانشجویی دانشگاه
             • دکتر هادی رضازاده، معاون فرهنگی، اجتماعی دانشگاه
              • دکتر حسین عزیزی، رییس دفتر ریاست و مدیر امور بین الملل و روابط عمومی دانشگاه