دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

ریاست دانشگاه

ملاقات عمومی با ریاست دانشگاه

ملاقات عمومی با ریاست دانشگاه

ملاقات عمومی با ریاست دانشگاه

ملاقات عمومی با رییس دانشگاه

سه شنبه ها، ساعت: 9 تا 11 صبح

 لطفا قبل از مراجعه، به منظور برنامه ریزی و عدم اتلاف وقت، با دفتر ریاست هماهنگ نمایید.

شماره تماس:  44154040-011