دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

ریاست دانشگاه

کارشناس

کارشناس

کارشناس امور حقوقی و قراردادها
آقای ابراهیم کمالی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
داخلی:۱۳۳