دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
اخذ مجوز گواهینامه استاندارد 17025 (آزمایشگاه همکار) دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

اخذ مجوز گواهینامه استاندارد 17025 (آزمایشگاه همکار) دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

20 تیر 1403
1516
عمومی
اخذ مجوز گواهینامه استاندارد 17025 (آزمایشگاه همکار) دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

اخذ مجوز گواهینامه استاندارد 17025 (آزمایشگاه همکار) دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، نخستین مجموعه دانشگاهی استان مازندران موفق به اخذ گواهینامه 17025 (آزمایشگاه همکار استاندارد) گردید.
دکتر اکبر حاجی زاده مقدم رییس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل بیان داشت: ایجاد آزمایشگاه همکار استاندارد، نقش اساسی در سهولت خدمت رسانی با دقت بالا به متقاضیان به ویژه شرکت های صنعتی فعال در زمینه محصولات غذایی دارد.
وی اظهار داشت: این کار تاثیر مهمی در کنترل کیفیت مواد غذایی دارد، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل به عنوان نخسین مجوعه دانشگاهی در سطح شهرستان آمل و استان مازندران نسبت به اخذ گواهینامه و استقرار در زمینه آزمون های مواد غذایی گام برداشته و توسط سازمان ملی استاندارد ایران تایید شده است.
در پایان رییس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل گفت: امید است به واسطه حضور کارشناسان متخصص و مجموعه تخصصی با امکانات آزمایشگاهی در مسیر بهره وری حداکثری حرکت کند تا در چرخه تکاملیش به اهداف و رفع نیازهای محققان کل کشور برسد.
 
روابط عمومی دانشگاه
Image
https://ausmt.ac.ir/n/1628