دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

اساس نامه بنیاد خیرین

اساس نامه بنیاد خیرین

اساس نامه بنیاد خیرین

بسمه تعالی
اساسنامه بنیاد خیرین حامی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
                                                                                                                                  تاریخ: 1393/05/06
شماره: 8/2779
مقدمه:
با تاسی از سیره انبیای الهی و ائمه معصومین علیه اسلام انگیره تجلی مبانی والای انسان دوستی، اشتیاق بیکران و خلوص و اعتماد انسان های مومن به ایجاد امکانات و زمینه های آموزشی و تربیتی به منظور رشد و شکوفایی استعداد های جوانان ایران اسلامی و همچنین بهره گیری از توامندی های ماده و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساخت های آموزشی عالی، بارقه ای گردید تا افراد خّیر و خداجوی با عزمی راسخ و اراده ای مشترک، سازمانی مردم نهاد (NGO) به نام بنیاد خیّرین حامی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل را بر اساس اساسنامه حاضر و بشرح تاسیس نمایند.
کلیات:
ماده 1- نام بنیاد (بنیاد خیّرین حامی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل) می باشدکه در ادامه اساسنامه، به اختصار بنیاد نامیده می شود.
ماده 2- هیات موسس که به منظور پایه گذاری و راه اندازی بنیاد تشکیل شده شامل افراد ذیل می باشد:
1- حجت الاسلام حاج موسی رجایی                                   8- حاج رمضان پرکاووسی
2- حاج حسین بیک مهدوی                                                 9- حاج عطاءالله حیدرزاده
3- حاج قنبر ولایی                                                                10- حاج غلامرضا عشریه
4- حاج مسعود نیک پور                                                     11- حاج نعمت الله اسلامی
5- حاج سید هاشم حسنی                                                12- حاج حسین سالاری
6- حاج فریبرز سالاریان                                                       13- دکتر حاج محسن آسوری
7- دکتر اکبر حاجی زاده مقدم
که از بین موسسان محترم آقایان دکتر اکبر حاجی زاده مقدم و حاج سید هاشم حسنی دارای سابقه، تجربه و تخصص درباره موضوعات تاسیس (بنیاد) می باشد.
ماده 3- بنیاد دارای تابعیت ایرانی بوده و ملزم به رعایت مفاد قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبات هیات امنای بنیاد خّیرین حامی آموزش عالی می باشد.
ماده 4- مدت فعالیت بنیاد در سطح ملی بوده و دفتر مرکزی آن در شهرستان آمل مستقر می باشد.
ماده 5- فعالیت بنیاد در سطح ملی بوده و دفتر مرکزی آن درشهرستان آمل مستقفر می باشد.
ماده 6- بنیاد فاقد هر گونه فعالیت سیاسی می باشد وهیچ یک ازاعضا آن مجاز به فعالیت سیاسی، انتفاعی به نام بنیاد نیستند.
تبصره 1- بنیاد از نظر مالی مستقل است ولی تحت نظارت هیات امنای بنیاد خّیرین آموزشی عالی فعالیت خواهد نمود.
تبصره 2- تعامل و همراهی با مجامع خیریه مشابه داخل و خارج از کشور بلامانع است.
اهداف:
ماده 7- هدف از تشکیل بنیاد، بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساخت های دانشگاه تخصصی فناوری‎های نوین آمل به شرح زیر می باشد:
1-7- اشاغه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات وصالحات در جامعه و بهره گیری در جهت رشد کمی و کیفی دانشگاه.
2-7- ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امرسرمایه گذاری بهینه خّیرین آموزش عالی.
3-7- شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین و واقفین دانشگاه.
4-7- نظارت برحسن انجام نظرات و اهداف شرعیه و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن.
5-7- ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) جهت تقویت و استمرار حمایت های خیرین و واقفین از دانشگاه.
6-7- برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه با همکاری و هماهنگی بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی.
7-7- نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیّرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان با همکاری بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی و کمیته خیّرین وزارت علوم.
8-7- نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیّرساز دانشگاه.
9-7- نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه هایی که پنجاه درصد از کل اعتبارات آن را خیّر با خیّرین پرداخت کرده باشند و 50 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشند، با هماهنگی بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی و همکاری کمیته خیّرین وزارت علوم.
10-7- حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی و صندوق نیکوکاری.
11-7- حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی در دانشگاه.
12-7- پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده ازدواج های دانشجویی در دانشگاه.
13-7- حمایت از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاه.
14-7- حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه.
15-7- حضور و مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات موردنیاز دانشگاه.
16-7- ایفای نقش فعال برای ارتباط دانشگاه با صنعت تجارت و به طور کلی فضای کسب و کار.
17-7- حمایت از کارآفرینان جوان دانشجو و شرکت های دانش بنیان نوپای دانشگاه.
18-7- حضور، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای ایده ها و طرح های کاربردی و کارآفرینانه جهت تجاری سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول.
19-7- تصدّی و اجرای کلیه برنامه ها و وظایف و اختیاراتی که با اهداف «بنیاد» مطابقت داشته و دانشگاه در راستای کاهش تصدّی گری مراتب را برون سپاری نموده و یا خواهد نمود.
20-7- انجام هر گونه فعالیت، اقتصادی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و یا هرگونه فعالیت که دربردارنده ایجاد ارزش افزوده در راستای تامین اهداف بنیاد باشد.
21-7- اقدام و انجام هر نوع فعالیتی که با روح و فلسفه اهداف مذکور در این ماده در راستای تامین اهداف «بنیاد» هم خوانی و سنخیت داشته باشد.
22-7- ایجاد کانون دانش آموختگان خیّر دانشگاه و عضو گیری به منظور حمایت های علمی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه.
عضویت:
ماده 8- کلیه اشخاص دارای شرایط ذیل پس از معرفی 2 نفر از اعضای بنیاد و تایید هیات امنا به عضویت «بنیاد» در خواهد آمد.
1-8- التزام به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران.
8-2- قبول شرایط اساسنامه.
3-8- علاقه مندی به تلاش در جهت فعالیت های خیریه مرتبط با آموزش عالی.
ماده 9- خروج اعضا از «بنیاد» اختیاری بوده و در صورت تقاضای عضویت مجدد می بایست مراحل عضوی را مجدد انجام دهند.
تبصره 1- عدم حضور غیر موجه در 2 جلسه متوالی مجمع عمومی به معنای انصراف تلقی می گردد.
ماده 10- اخراج اعضا از بنیاد به علت از دست دادن شرایط عضویت منوط به پیشنهاد یک سوم از اعضا و تصویب هیئت امنا خواهد بود.
ماده 11- عضویت در بنیاد افتخاری و بدون چشم داشت مادی بوده و در راستای تلاش در جهت پیشرفت امور خیر در زمینه توسعه زیرساخت های دانشگاه می باشد.
تشکیلات:
ماده 12- تشکیلات «بنیاد» شامل:
1- هیات موسس                         2- مجمع عمومی                             3- هیات امنا
4- هیئت مدیره                          5- بازرسان                                        6- مدیرعامل
هیات موسس:
ماده 13- هیئت موسس به شرح ذکر شده در ماده 2 متشکل از افراد آشنا به مسائل آموزش عالی و فعالیت خیریه بوده و مسئول به ثبت رساندن و راه اندازی کامل «بنیاد» می باشد.
ماده 14- پس از راه اندازی کامل بنیاد و تشکیل هیئت مومنا و بازرسان فعالیت هیئت موسس به اتمام می رسد.
مجمع عمومی:
ماده 15- مجمع عمومی (اعم از عادی و فوق العاده) شامل کلیه اعضا بوده و سالانه یک بار به دعوت رئیس هیئت امنا تشکیل جلسه می دهد.
تبصره 1- در صورتی که رئیس هیئت امنا در موعد مقرر بنا به هر دلیلی به تکلیف خود عمل نماید با دعوت نایب رئیس هیئت امنا بازرس و یا بازرسان تشکیل خواهد شد.
تبصره 2- زمان تشکیل مجمع عمومی حداکثر 4 ماه پس از پایان هر سال مالی می باشد.
ماده 16- مجمع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود.
تبصره 1- در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی عادی به علت به حد نصاب نرسیدن، رئیس هیئت امنا با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشکیل جلسه تا حداکثر یک ماه بعد اقدام می نماید که این جلسه با هر تعداد از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبتا را نافذ خواهد بود.
ماده 17- مجمع عمومی فوق العاده با درخواست هیئت امنا با یک سوم از اعضای مجمع عمومی و با ذکر علت، تشکیل و با دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با رای سه چهارم از حاضرین نافذ خواهد بود.
تبصره 1- در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، به علت به حد نصاب نرسیدن یک ماه بعد، مجمع فوق العاده با همان شرایط ماده 17 تشکیل خواهد شد و در صورت به حد نصاب نرسیدن مجدد، موضوع صورت جلسه مذکور در اولین مجمع عمومی عادی، قابل طرح ولی تصویب آن طبق ماده 17 می باشد.
ماده 18- وظایف مجمع عمومی عادی شامل موارد زیر می باشد:
1-18- تعیین خط مشی بنیاد بر اساس اهداف.
2-18- استماع و رسیدگی گزارش هیئت امنا.
3-18- انتخاب اعضای هیئت امنا و بازرسان و تعیین جانشینان هیئت امنا و یا سایر مقامات مسئول «بنیاد» مانند اعضای عالی علی البدل.
4-18- رسیدگی و تصویب ترازنامه مالی و بودجه سالیانه «بنیاد».
5-18- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی.
ماده 19- مجمع عمومی فوق العاده مسئول بررسی، اصلاح و تغییر مفاد اساسنامه و پیشنهاد انحلال و تصویری «بنیاد» می باشد.
ماده20- هیات امنا به نمایندگی از مجمع عمومی، مرجع تصمیم گیری در کلیه امور در چارچوپ اساسنامه بوده و آئین نامه ها و دستورات را تصویب ابلاغ می نماید.
ماده 21- هیات موسس دارای 5 عضو اصلی و همچنین 2 عضو علی البدل می باشد.
تبصره 1- رئیس دانشگاه یا نماینده تام الاختیار وی در هر دوره که طبق مقررات تعیین و جایگزین می گردد به اعتبار شخصیت حقوقی خود و صرفنظر از پست و جایگاه سازمانی، جزو اعضای اصلی هیات امنا می باشد.
1-21- اعضای اصلی شامل 10 نفر 3 به همراه نفر عضو علی البدل با رای مجمع عمومی به مدت 4 سال انتخاب می شوند.
تبصره 2- اعضای بنیاد جهت کاندیدا شدن برای انتخابات هیات امناء لازم است 2 هفته قبل از انتخابات جهت کاندیداتوری ثبت نام نمایند.
2-21- در صورت انصراف، فوت یا بیماری صعب العلاج هر یک از اعضای اصلی، عضو علی البدل جایگزین می گردد.
3-21- دعوت از مسئولین و کارشناسان جهت شرکت در جلسات هیات امنا بدون حق رای بلامانع می باشد.
ماده 22- جلسات عادی هیات امناء حداقل هر سه ماه یکبار به دعوت رئیس هیات امنا یا نایب رئیس، تشکیل و با حضور حداقل 8 نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای نصف بعلاوه یک حاضرین، فاقد خواهد بود.
تبصره 1- جلسه فوق العاده هیات امنا در صورت درخواست رئیس هیات امنا یا 3 نفر از اعضای هیات امنا با ذکر دلایل تشکیل خواهد شد.
ماده 23- هیات امنا در اولین جلسه خود ملزم به انتخاب رئیس،نایب رئیس و منشی، از بین اعضای خود و به مدت 4 سال می باشد.
1-23- اداره جلسات هیات امنا به عهده رئیس یا نایب ریئس هیات امنا می باشد.
1-24- برنامه ریزی فعالیت های «بنیاد» براساس خط مشی و برنامه های کلان تعیین شده توسط مجمع عمومی.
2-24- بررسی، تصویب و ابلاغ آیین نامه ها، نظام نامه ها و پیشنهادات اجرایی مربوط به نحوه فعالیت «بنیاد».
3-24- بحث و بررسی پیشنهادات مدیر عامل، هیئت مدیره یا اعضای هیئت امنا و نهایتاً تصویب و ابلاغ آن به هیئت مدیره جهت اجرا.
4-24- بررسی پیشنهادات مربوط به تغییر مفاد اساسنامه و ارائه به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب و هم چنین تفسیر اساسنامه.
5-24- انتخاب هیئت مدیره، از بین اعضای هیئت امنا برای مدت 2 سال.
6-24- بررسی و تایید مدیرعامل پیشنهادی از سوی هیئت مدیره برای مدت 3 سال.
تبصره 1- انتخاب مجدد هیئت مدیره و مدیر عامل برای دوره های بعد بلامانع است.
7-24- عزل هیئت مدیره، چنان چه انجام امور یا عملی را برخلاف مفاد اساسنامه یا مغایر با مصالح «بنیاد» و مصوبات هیئت امنا انجام دهند.
8-24- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان.
9-24- تصویب و تایید بیلان مالی.
ماده 25- در کلیه جلسات هیئت امنا، می بایست صورت جلسه، تنظیم و در دفتری مخصوص ثبت و توسط کلیه اعضا امضا گردد.
هیات مدیره:
ماده 26- هیئت مدیره شامل 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل بوده که از بین اعضای هیئت امنا و با رای ایشان، به مدت 2 سال انتخاب می گردند.
ماده 27- اعضای هیات مدیره در اولین جلسه و از بین اعضای خود می بایست رئیس و نایب رئیس هیات مدیره را انتخاب کنند.
ماده 28- جلسات هیات مدیره حداقل هر دوهفته یک بار تشکیل و با حضور حداقل 8 نفر که یکی از آن ها رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره باشد رسمیت یافته و مصوبات آن با حداقل 5 رای مثبت از کل آرا نافذ خواهد بود.
ماده 29- مصوبات هیات مدیره در دفتری مخصوص ثبت و به امضای اعضا رسیده و در محلی امن نگهداری می گردد.
ماده 30- عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره، بدون دلیل موجه در سه جلسه متوالی، به منزله انصراف وی تلقی و عضو علی البدل، جایگزین وی می شود.
تبصره1- غیر موجه بودن غیبت با نظر هیات مدیره و پس از اخذ دفاعیات فرد غایب مشخص میشود.
ماده 31- وظایف و اختیارات هیات مدیره شامل موارد زیر است:
1-31- اجرای مصوبات هیات امنا و تنظیم سایر برنامه های اجرایی «بنیاد».
2-32- ارائه پیشنهاد به هیات امنا جهت انتخاب مدیر عامل.
3-32- بررسی پیشنهادات و برنامه های مدیرعامل و تصویب آن.
4-32- تهیه تراز مالی و ارایه به هیات امنا.
5-32- هیات مدیره مجاز به تعیین میزان حقوق، مزایا و هر گونه پاداش به پرسنل و مدیرعامل می باشد.
مدیرعامل:
ماده32- مدیرعامل، مسئول انجام کلیه امور جاری«بنیاد»، تحت نظارت هیات مدیره می باشد.
ماده33- شرح مسولیت ها، حدود وظایف مدیرعامل و معاونین وی، طبق آئین نامه هایی است که هیات مدیره، تصویب می نماید.
ماده34- مدیرعامل می تواند از بین اعضا هیات مدیره یا خارج از آن باشد که در صورت دوم فاقد حق رای می باشد.
تبصره1- انتخاب مدیرعامل خارج از اعضای«بنیاد» بلامانع است.
ماده35- کلیه مکاتبات«بنیاد» با امضای مدیرعامل بوده و در غیاب وی قائم مقام منتخب وی دارای حق امضا می باشد.
بازرسان:
ماده36- بازرسان به ترتیب آرا، 2نفر علی البدل بوده که از بین اعضای«بنیاد»به مدت 1 سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.
تبصره1- انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده37- بازرسان می باست حداقل هر شش ماه یکبار انجام بازرسی پرداخته و نتایج را به هیات امنا گزارش نمایند. همچنین ارایه گزارش سالانه به مجمع عمومی توسط بازرسان انجام می گیرد.
ماده 38- بازرسان در هر زمان به طور جداگانه یا به اتفاق حق رسیدگی به اسناد و بازرسی کلیه امور مالی «بنیاد» را خواهند داشت.
ماده39- بازرسان همراه با 2 نفر از اعضا هیات امنا، تواما" در صورت لزوم می توانند تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را در خواست نموده و رئیس هیات امنا دعوت از کلیه اعضای رسمی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را طی حداکثر یک ماه به عهده خواهد داشت.
ماده40- در صورت انصراف یا فوت یک یا هر دو بازرس، بازرس علی البدل انجام وظیفه نموده و در اولین جلسه مجمع عمومی انتخابات بازرسان برگزار خواهد شد.
منابع و امور مالی:
ماده41- ابتدای هر سال مالی، اول فروردین ماه . پایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.
تبصره1- ابتدای اولین سال مالی، زمان شروع به کار«بنیاد» می باشد.
ماده42- مهلت ارائه تراز توسط هیات مدیره حداکثر تا سی و یکم خرداد ماه سال بعد می باشد.
ماده43- حسابداری امور مالی «بنیاد»، به عهده حسابدار که به پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیئت مدیره انتخاب و زیر نظر مدیرعامل فعالیت دارد، می باشد.
ماده44- اسناد مالی کلیه پرداخت ها و تعهدات«بنیاد» با امضای ثابت رئیس هیئات مدیره یا نایب رئیس و مدیرعامل و مهر«بنیاد» خواهد بود.
ماده45- منابع مالی «بنیاد» شامل موارد ذیل می باشد:
1-45- مبلغ یک میلیون ریال که توسط هیات موسس به عنوان کمک بلاعوض در شروع کار اهدا می گردد.
2-45- هدایا، کمک های مردمی، نذورات و وامهای دریافتی از صندوق های قرض الحسنه، بانک ها، شازمان ها و اشخاص، درآمد حاصل از هر نوع فعالیت اقتصادی و حق عضویت اعضا که میزان آن توسط هیات امنا تعیین می گردد.
ماده46- «بنیاد» میبایست در یکی از شعب بانک های رسمی کشور، افتتاح حساب نموده و کلیه دریافتها و پرداختها از طریق این حساب صورت گیرد.
ماده47- نحوه هزینه کرد«بنیاد» به شرح زیر می باشد:
47-1- در مواردی که اهدا کننده نحوه هزینه کرد را مشخص می نمایند، به همان صورت تعیین شده اقدام خواهد شد.
47-2- در مواردی که نحوه هزینه کرد به اختیار «بنیاد» واگذار می گردد، طبق کارشناسی هیات مدیره و تصویب هیات امنا خواهد شد.
تسویه و انحلال:
ماده48- «بنیاد» با پیشنهاد دو سوم از اعضای رسمی«بنیاد» یا دو سوم از اعضای هیات امنا و تایید مجمع عمومی فوق العاده منحل می گردد.
ماده49- در صورت انحلال«بنیاد»، هیات تسویه که شامل هفت نفر انتخاب مجمع فوق العاده می باشد، تشکیل می گردد.
تبصره1- مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، بازرسان و حسابدار، حق عضویت در هیات تسویه را نداشته ولی موظف به همکاری کامل با هیات تسویه می باشد.
ماده50- هیات تسویه به محض تشکیل کلیه وجوه، اموال منقول و غیرمنقول ار از هیات مدیره تحویل و نسبت به حسابرسی و پرداخت دیون و بدهی های «بنیاد»، طبق نظر کارشناسی و قانونی اقدام خواهد نمود.
تبصره1- پرداخت بدهی به اعضای رسمی جامعه«بنیاد»، بعد از تسویه کامل با افراد و سازمان های خارج از «بنیاد» خواهد بود.
تبصره2- هیات تسویه، مجاز به استفاده از نظرکارشناسان خبره می باشد.
ماده51- در صورت مثبت بودن ترازنامه مالی، وجوه باقی مانده تحت نظر هیئت تسویه صرف انجام امور خیر با اولویت کارهای جاری نیمه تمام می گردد.
ماده52- در تمام مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشدهف هیات امنا به عن.ان بالاترین رکن«بنیاد»، تصمیم گیری خواهد کرد.
ماده53- این اساسنامه شامل 53 ماده و 52 بند و 17 تبصره می باشد.