دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

نقشه دانشگاه

نقشه دانشگاه

آدرس ساختمان مرکزی: آمل، خیابان طالقانی، اباذر 35          کدپستی: 4615646616
آدرس پردیس دانشگاه: کیلومتر 3 جاده آمل به محمودآباد