دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

معرفی بنیاد

معرفی بنیاد

بنیاد حامیان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل که موسسه ای عام المنفعه و مستقل از تشکیلات رسمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل است که در سال ۱۳۹۲ با شعار حمایت از دانشگاه و دانشجویان دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، تحقق اهداف خیرخواهانه و جلب مشارکت و کمک‌های مردمی تأسیس شد فلسفه وجودی بنیاد دانشگاهی تخصصی فناوری های نوین آمل کمک به دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در زمینه‌هایی است که مقررات دانشگاه امکان آن‌ها را مشکل یا منتفی کرده‌است. این بنیاد به شماره ثبت  (ثبت شرکت ها) و کار خود را از همان سال به صورت رسمی آغاز کرد.