دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

تاریخچه - معرفی دانشگاه

تاریخچه - معرفی دانشگاه

تاریخچه - معرفی دانشگاه

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در سال 1392 تاسیس گردید
مجموعه پست های سازمانی دانشگاه بر اساس چشم انداز توسعه و مصوبات هیات امنای دانشگاه های مازندران در قالب 6 دانشکده و 29 گروه آموزشی با 153 پست سازمانی غیر هیات علمی و 182 پست سازمانی هیات علمی مصوب دارد که در حال حاضر 4 دانشکده فعال آن شامل دامپزشکی، مهندسی فناوری های نوین، زیست فناوری و گیاهان دارویی از سال 1392 در 4 رشته کارشناسی ارشد و 12 رشته کارشناسی و 2 رشته کاردانی می پذیرد.
1- دانشکده دامپزشکی با چهار گروه آموزشی
2- دانشکده زیست فناوری با چهار گروه آموزشی
3- دانشکده علوم و گیاهان دارویی با چهار گروه آموزشی
4- دانشکده فناوری­های مهندسی با 7 گروه آموزشی
5- دانشکده فضای مجازی با 4 گروه آموزشی
6- دانشکده فناوری­ های نرم و مدیریت با 4 گروه آموزشی
دانشکده ها:
Image
رشته های تحصیلی:
Image
مقالات و کتاب های چاپ شده:
Image
تعداد دانشجویان، اعضا هیات علمی و یاوران علمی:
ImageImage
دانشمندان برتر:
Image